•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

Duyurular

İş Güvenliği Uzmanlarının, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin geçici maddesi 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’ te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında İş sağlığı ve genel müdürlüğünce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir. 2016 iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için çalışma süreleri.

Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesine göre işyerinde görev yapacak İSG profesyonelleri, çalışanlar arasından yahut yetkilendirilmiş OSGB üzerinden hizmet alınarak görevlendirilmektedir. Bu doğrultuda görevlendirilecek İSG Profesyonellerinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme süresince primi ödenmeyen İSG Profesyonellerinin (bireysel iş güvenliği uzmanı yada işyeri hekimleri) raporları, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11