•  

  0 (352) 320 44 11

 •  

  info@isguvenligivehekimi.com

 

Belge ve Dökümanlar

Patlamadan Korunma Dökümanı

30 Nisan 2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ' ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ' in 10. maddesine göre patlamadan korunma dökümanı hazırlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Patlamadan korunma dokümanı, işyerinde faaliyet başlamasından önce hazırlanır ve iş ekipmanında, iş organizasyonunda veya işyerinde genişleme tadilat veya önemli değişiklik yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek revize edilir. Patlamadan korunma dökümanı hangi işyerlerinde hazırlanır? Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilme riski olan işyerlerinde hazırlanmalıdır.

Patlayıcı Gaz Ortamlarının Bulunduğu İşyerleri

 • LPG Gaz Dolum, Depolama ve Satış Yerleri
 • Akaryakıt ve LPG satış istasyonları
 • Akaryakıt Dağıtım İstasyonları
 • Gaz dağıtım tesisleri
 • Petrokimya tesisleri
 • Rafineriler
 • Boya imalatçıları
 • Solvent bazlı Zirai mücadele ilaçları üretim tesisleri
 • Tiner İmalatçıları
 • Plastik enjeksiyon imal yerleri
 • Biyogaz üretme ve depolama tesisleri
 • Atıksu arıtma tesisleri
 • Amonyak depolama ve kullanım tesisleri
 • Parlayıcı gaz imal eden işyerleri
 • Parlayıcı gaz satışı yapan işyerleri
 • Yağ ekstraksiyon tesisleri
 • Etilen kullanan elbise temizleyicileri
 • Akü İmalatı
 • Gaz ortamlarındaki laboratuvarlar
 • Kozmetik/parfümeri İmalatı
 • Kimyevi tahlil laboratuvarları
 • Buharlaşabilir sıvı yakıt depoları

Patlayıcı Toz Ortamlarının Bulunduğu İşyerleri

 • Pamuk-İplik deposu ve imal-işletme yerleri
 • Yem üretim tesisleri
 • Balık unu/küsbesi üretim tesisi
 • Toz Alüminyum üretim, depolama ve işleme tesisleri
 • Kükürt deposu
 • Odun kömürü paketleme ve depolama tesisleri
 • Linyit kömürü paketleme tesisleri
 • Kömür tozunu prese ederek malzeme imal eden yerler
 • Karbon siyahı depolama ve kullanım tesisleri
 • Kakao öğütme, eleme ve paketleme tesisleri
 • Süt tozu üretim tesisleri
 • Ağaç yonga ve sunta üretim tesisleri
 • Hububat eleme, depolama ve paketleme tesisleri
 • Baharat üretim tesisleri
 • Çay fabrikaları
 • Tütün işleme yerleri ve sigara fabrikaları
 • Şeker öğütme, eleme, depolama ve paketleme tesisleri
 • Nişasta öğütme, eleme, depolama ve paketleme tesisleri
 • PE, PP, PVC v.b plastik üretim, paketleme ve bunlardan mamül eşya üretim tesisleri
 • Hurda plastik geri kazanım tesisleri
Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlamadan korunma dökümanı işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan dökümandır. Yavuzlar Osgb 'de patlamadan korunma dökümanını Çasgem (Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi) tarafından eğitim almış uzmanlar hazırlamaktadır. Patlama riskleri değerlendirilirken; Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü, Patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeler yapılırken matematiksel hesaplamalar yapılır ve bu hesaplamalara göre Zone bölgeleri belirlenir. İşyeri krokisi oluşturulur, bu krokide Zone bölgeleride dahil acil çıkış yolları, ecza dolabı, acil stop butonları, yangın söndürme tüpleri ve hidrantlar, acil toplanma merkezleri, iş ekipmanları v.b yerleştirilir.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11