•  

  0 (352) 320 44 11

 •  

  info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi kimdir? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir. Kimler işyeri hekimi olabilir? Hekimler, İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olanlar işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimlerinin eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında işyeri hekimi eğitimine katılarak, yapılacak sınavda başarılı olanlara işyeri hekimliği belgesi verilir.

İşyeri Hekimi Hizmeti Alma Zorunluluğu

İşverenlerce işyeri hekimi hizmeti alma, 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde zorunlu değilmiş gibi yanlış anlaşılmaktadır. 1/1/2014 tarihinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 1 işçi bile çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bütün iş yerlerini kapsayacak şekilde isg katip üzerinden yapılacaktır. 10' dan az çalışanı olan tehlikeli sınıfında olan iş yerlerinde, işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene 21.798 Türk Lirası (2022 yılı), görevlendirmenin yapılmaması durumunda her ay için yine 21.798 Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Bu para cezası 10' dan fazla çalışan tehlikeli ve 10' dan az çalışan çok tehlikeli sınıfta ki işyerleri için % 20 artmaktadır. Hatta bu para cezasının uygulanması için iş yerlerinin teftişine dahi gerek kalmadan, Bakanlık elektronik ortam (İsg – Katip) üzerinden bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenleri rahatça tespit edip, idari para cezası uygulayacak.

“(1) İşyeri hekimleri, “İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE" belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
” 1/1/2016 tarihinde bu süreler aşağıdaki gibi artırılarak değiştirilmiştir;
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

İşyeri Hekimi Hizmetleri

İşyeri hekimliğinde işe bağlı hastalıkların ve iş yeri ortamına bağlı meslek hastalıkları tanısının zamanında konabilmesi için periyodik kontrol muayenelerinin düzenli ve düzgün olarak yapılmasının çok büyük önemi vardır. Periyodik kontrol muayenelerin yapılmasında göz önünde tutulması gereken en önemli nitelik muayeneler amaca uygun yapılmalıdır. Yani işyeri hekimi hizmet verdiği işyerinde hangi hastalık türünden şüphe ediyorsa, onların ön tanılarını koymasına yarayacak olan bulguları araştırmalıdır. Amaca uygun olmayan, baştan savma yapılmış bir periyodik kontrol muayenesinin hiçbir değeri yoktur. Bu muayenelerde en uygun şekil işyeri hekiminin laboratuvar ve teknik destekten yararlanmasıdır. İşyeri hekimin aradığı patolojik bulguları destekleyecek ek incelemelerin (biyolojik materyalde yapılacak analizler, ortam ölçümleri v.b) yapılması en idealidir. Ancak işyeri hekiminin elindeki olanaklar buna imkan vermiyorsa amaca uygun ve kendi olanakları ile erken tanı koyduracak bazı bulguları araştırmalıdır. Örnek olarak civa ile çalışılan bir iş yerinde işyeri hekimi işçilerden periyodik olarak el yazısı örnekleri alarak izleme yapabilir.
işyeri hekimi hizmeti işyeri hekimi hizmetleri iş yeri hekimi
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11