•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

İSGÜM ONAYLI LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİ

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde iş müfettişleri İSGÜM tarafından onaylı laboratuvarlarda yapılan ölçümleri kabul etmektedir.

Alta Laboratuvar Birimi; Kayseri'de İSGÜM onaylı tek labaratuvar olarak, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmektedir.

İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü (İş mahallinde makine ve donanımlardan yayılan ses basınç düzeyinin tespiti TS EN ISO 11200, TS EN ISO 11201, TS EN ISO 11202 ve TS EN 11204 standartlarına göre ölçülür)
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü (İşyerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini TS 2607 ISO 1999 Akustik standartlarına göre ölçülür)
Kişisel El-kol ve Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü (Hareketli makinelerde titreşim düzeyinin tespiti; TS EN 1032+Â1, El kol titreşimi; TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2, Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1 Genel Kurallar, Tüm vücut titreşimi değerlendirilmesi; TS EN ISO 2631-1, TS ISO 2631-1, TS ISO 2631-2, Mekanik Titreşim ve Şok – Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Değerlendirilmesi standartlarına göre ölçülür.
Organik, İnorganik Gaz Ölçümü (Renk karşılaştırma metodu ile gaz ve buhar konsantrasyonu Standart Practice for Measuring the Concentration of Toxic Gases or Vapors Using Detector Tubes 1 ASTM-D 4490 metoduna göre ölçülür)
Ortam Toz Ölçümü (MHDS 14/3 Metodudana göre ölçülür)
Aydınlatma Ölçümü (COHSR-928-1IPG-03 LIGHTING ASSESSMENT İN THE WORKPLACE standardına göre ölçülür)
Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı PMV ve PPD endeksleri TS EN ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria standardına göre ölçülür. WBGT endeksi TS EN 27243 Sıcak Ortamlar – Wbgt Yaş Hazne Küre Sıcaklığı endeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısının tahmini standardına göre ölçülür)
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI ZORUNLULUĞU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2872 sayılı Çevre Kanuna göre izin lisans sürecinin gelişimi ve takibinin doğru yapılandırılması amacı ile bakanlık ile üretici arasındaki köprüyü kurması adına çevre danışmanlık hizmeti verebilmesi için çevre danışmanlık firması mühendislerince oluşturulmuş ve çevre görevlisi olarak belgelendirilmiş personelden oluşan firmalardan danışmanlık alınmasını zorunlu kılmıştır.
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Mevcut durum tespiti, Yasal ve fiziksel eksikliklerin belirlenmesi, Eksiklerin giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması, Uygulamanın koordinasyonu ve takibi, Yasal değişikliklerin takibi ve kurumun bilgilendirilmesi, Aylık ve yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması, Bakanlık uzmanlarının tesis ziyaretlerine eşlik edilmesi.

Çevre İzni ve Lisansı yönetmeliği bir tesisin izin ve lisans süreci belirlemekle birlikte herhangi bir konuda (emisyon, gürültü, atıksu vb.) teknik bir sınırlama tanımlamamaktadır. Bu tip sınırlamalar konu ile ilgili yönetmeliklerde yayınlanmıştır. Bakanlık uzmanları tesise izin ve lisans verirken mutlaka konu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları aramaktadır. Çevre danışmanlık hizmetleri veren firmamız size bu konularda öncülük edecek ve doğru yönlendirme ve proses ile sonuca ulaşmanızı sağlayacaklardır. Çevre İzni ve Lisans Sürecine Hangi Yatırımlar Dahildir? Çevre İzni ve Lisans Yönetmeliğin kapsamı yönetmelikte madde 2'de "Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar." olarak tanımlanmıştır. Ek-1 ve Ek-2 liste konu bütünlüğünün bozulmaması için ekte sunulmuştur. Bu listede yer alan tüm faaliyetler Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansına tabidir. Ek-1 veya Ek-2 de tanımlanmış tesis aşağıdaki konulardan en az birinde Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı almak zorundadır. Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;

Hava emisyonu,
Çevresel gürültü,
Atık su deşarjı,
Derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren veya birden fazlasını içeren izindir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11