•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

İşe Giriş Sağlık Raporu

İş yerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin işe alınması ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe giriş sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 6331 sayılı kanuna göre yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş sağlık raporu olmadan iş başı yaptırılamaz. Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için işverene 1.911 Türk Lirası para cezası verilir. Ağır ve tehlikeli işler raporu diye geçen sağlık raporu, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kalktığından dolayı işe giriş sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır. İlk işe girişteki sağlık muayenesi tek başına yeterli değildir, periyodik sağlık muayenelerinin de (çok tehlikeli iş yerlerinde en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir) düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. İşyeri hekiminin tavsiyesi üzerine bu süreler kısaltılabilir. Genelde tehlikeli iş yerlerinde de işyeri hekiminin gerek görmesi nedeni ile periyodik sağlık muayenesi yılda bir yapılmaktadır. Yavuzlar osgb olarak firma sahibinin isteğine göre, tüm çalışanları bir arada toplamak esas olmak kaydı ile iş akışını engellememek adına mobil sağlık tarama aracı ile işyerinde de muayene ediyoruz.

İşçi Sağlık Raporları OSGB'den Alınır

İş için sağlık raporu, işyerinin hizmet aldığı ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmalıdır. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminin incelemediği ve imzası olmayan sağlık raporları geçersizdir. Çalışanlar işe başlayacağı firma tarafından bilgilendirilmediklerinden veya kafalarına göre verem savaş dispanserinden, sağlık ocaklarından, aile hekimlerinden sağlık raporu almaktadır. Fakat herhangi bir iş kazasında yada meslek hastalığında mahkemeye sunulan bu sağlık raporlarının hiç bir geçerliliği yoktur. Eğer çalışmaya başlanacak işyeri az tehlikeli sınıfta ve 50' dan az işçi çalışıyor ise sağlık raporu aile hekimlerinden de alınabilir. İş makinaları ehliyeti için sağlık raporuda verebiliriz. Her sektörde işe giriş sağlık raporu için yapılması gereken tetkikler;
- Akciğer Grafisi (PA)
- Solunum Foksiyon Testi (SFT)   
- Odiometri (ODİO)
- Kan Grubu
Sektöre göre değişebilen ilave testler bulunmaktadır.

işe giriş sağlık raporu
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11