•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli kimdir? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca belgelendirilmiş sağlık memuru, hemşire, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir. Kimler sağlık personeli olabilir? İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlar, genel müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlar, diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlar diğer sağlık personeli olabilirler.

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte 18.12.2014 tarihinde yapılan değişikle 10’ dan fazla çalışan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu gelmiştir. Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen çok tehlikeli ve 10-49 çalışanı olan işyerine 9,568 Türk Lirası, 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerine 14,352 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
“Diğer sağlık personeli görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.”
Tam zamanlı işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Diğer Sağlık Personelinin İşyerindeki Görevleri

- İşyerinde görevli diğer sağlık personeli görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmaz ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunur,
- İşyeri hekimi ile birlikte çalışıp, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletir,
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar,
- Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur,
- Çocuk, genç ve gebe çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar,
- Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır,
- İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır.
Diğer sağlık personeli hizmeti
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11