•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliğ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınladığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu getirdi. Tmgdk' dan (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu) hizmet almak istiyorsanız iletişime geçiniz.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11