•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

SEVESO kapsamında alt seviyeli olarak belirlenmiş kuruluşların;
02/03/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereği alt seviyeli kuruluş işletmecileri, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak Büyük Kaza Önleme Politika (BKÖP) belgesi hazırlamaları veya hazırlatmaları gerekir.
İşletmeci, büyük kaza önleme politika belgesini;
a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için 02/03/2019 tarihli yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay içerisinde,
b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben 1 yıl içerisinde,
c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce hazırlar ve kuruluşta muhafaza eder.
Büyük Kaza Önleme Politikası

BKÖP Belgesi Bölümleri

BKÖP belgesi sırasıyla; kapak, özet, içindekiler sayfası, tablolar listesi, şekiller listesi, resimler listesi, haritalar listesi ve simgeler ve kısaltmalar. BKÖP belgesi ana metni ile kaynaklar ve ekler bölümlerinden oluşur. BKÖP belgesi ana metni 1. bölüm (kuruluşun genel bilgileri) ve 2. bölümden (Güvenlik Yönetim Sistemi) oluşur.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11