•  

  0 (352) 320 44 11

 •  

  info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliğ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınladığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu getirdi. Tmgdk' dan (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu) hizmet almak istiyorsanız iletişime geçiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmanın şartları nelerdir?

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak, Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek,
TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini alıp, açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

Tmgd Hizmeti Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşletmeler

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir yıl içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin, bu kapsamdadır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetini Yavuzlar Tmgdk' dan alabilirsiniz.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

Tmgd ’den Hizmet Alma Zorunluluğu 2018 ’de Başlayacak İşletmeler

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar,
 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler (Tmgd hizmeti alması gereken akaryakıt istasyonları yazının devamındadır),
 • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, 1/1/2018 tarihinde hizmet alma zorunluluğu başlamıştır.
Aşağıda ki her iki şartı aynı anda sağlayan akaryakıt istasyonları 31/01/2018 tarihine kadar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu'ndan alacakları bu iki raporu ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz etmek şartı ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya TMGDK'dan hizmet alması 31/12/2018 tarihine kadar ertelenmiştir.
       1- İstasyonda bulunan tüm akaryakıt çeşitlerinden toplam olarak günlük 4000 litreden az satış yaptığını 6 ayda bir 
       TMGDK'dan alacakları aylara göre satış miktarını da gösteren rapor, 
       2- İstasyonun yerleşim alanları dışında bulunduğuna veya 300 metre yakınında okul, hastane, avm vb. sosyal yapılar bulunmadığına dair rapor.

Tmgd Hizmeti Kapsam Dışı Olanlar

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11